Nyhed

Ny serviceoverenskomst: 5 ændringer der får betydning for dig

serviceoverenskomst

Et nyt forlig omkring vinduespolerer- og serviceoverenskomsten, er blevet indgået. Vi har hos CleanManager forsøgt at sætte fokus på hvilken betydning det får, for de ansatte og ledere i den private rengøringsbranche.

Mange af jer er sikkert godt klar over at der i marts 2017, blev vedtaget et nyt forlig om en ny serviceoverenskomst, men der er sikkert også visse personer, det er gået næsen forbi. Størstedelen af ændringerne har fundet sted siden 15. marts 2017, hvorimod enkelte dele først træder i kraft 1. september 2017.

Uanset om du er informeret om forliget eller ej, kan det stadig være svært at forholde sig til de nye ændringer, og vurdere hvordan det påvirker dig, som ansat i branchen eller er ejer af et rengøringsfirma.

Derfor har vi nedenunder lavet en liste med de vigtigste tiltag i overenskomsten, med henblik på at sikre bedre arbejdsforhold for ansatte i rengøringsbranchen, samt hjælpe virksomhederne med at få overblik over betydningen af de nye ændringer.

Nødvendige ændringer på vej

I den gamle serviceoverenskomst mistede medarbejdere deres anciennitet, hver gang deres job blev udliciteret eller de skiftede job, og det medførte økonomiske konsekvenser, da de implicerede gik ned i løn, hver gang de skiftede arbejde.

Det er derfor tydeligt at mærke, at det store fokus i den nye overenskomst har været at sikre ansattes anciennitet, når de skifter job indenfor den private rengøringsbranche.

Fokus har ligeledes været på øget mulighed for videreuddannelse af medarbejdere. En mulighed der på lang sigt, vil gavne både medarbejdere og virksomheden i at blive yderligere kvalificerede.

Vi har kigget nærmere på overenskomsten, og her kommer vores bud på 5 ændringer, der får betydning for dig, der er leder eller ansat i den private rengøringssektor.

1. Indførelse af brancheanciennitetstillæg

Brancheanciennitetstillægget – som heldigvis er nemmere at udtale end at stave til – erstatter service- og anciennitetstillægget, for medarbejdere ansat efter den 1. september.

Brancheanciennitetstillægget er tilføjet for at sikre forholdene for medarbejdere, der skifter job, men forbliver i samme branche.

2. Øget mulighed for uddannelse af medarbejdere

Virksomhederne har to muligheder for at vælge en indslusningsløn for medarbejdere, ansat efter 1. september 2017.

Model 1 indeholder øget mulighed for uddannelse for medarbejdere, hvorimod model 2 sikrer en højere løn de første 6 måneder efter ansættelse, men ikke indeholder krav om uddannelse med fuld løn i perioden.

Vælger medarbejder og virksomhed i fællesskab model 1, opnår medarbejderen krav på 12 dages uddannelse med fuld løn udbetalt. Denne uddannelse skal foretages inden for de første 18 måneder efter ansættelse. Derudover hæves lønnen allerede efter 6 måneder til 138,56 kr. timen, samt 2,77 kr. i brancheanciennitetstillæg, så den matcher den anden model.

3. Stigning i løn og tillæg

Den nye overenskomst medfører en stigning i både grund-, normal- og præstationstimelønnen. Det medfører bl.a. en samlet stigning på 7,50 kr. i både normal- og præstationstimelønnen over en 3-årig periode.

I det nye forlig er det ligeledes blevet vedtaget, at tillæggene for aften- og natarbejde skal belønnes med en klækkelig stigning. Ligesom ovenstående lønstigninger, bliver stigningen i tillæggene implementeret af tre omgange – én gang årligt.

Bidraget til særlig opsparing forhøjes i alt tre gange i den nye serviceoverenskomst. Det sker én gang årligt pr. 15. marts, og udgør en stigning til henholdsvis 2,7 %, 3,4 % og 4,0 %.

4. Bedre vilkår ved børns sygdom

Den nye serviceoverenskomst indeholder ligeledes markant bedre vilkår i forbindelse med barns sygdom.

I forbindelse med barns første sygedag, får medarbejderen frihed resten af den pågældende dag, samt den efterfølgende dag. En ændring der allerede har været gældende fra 1. maj 2017 for medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet.

Pr. 1. maj indførte man ydermere en regel om 2 børneomsorgsdage om året, hvor medarbejderen har ret til frihed og kan få udbetalt et beløb fra deres egen særlige opsparing.

Slutteligt er der også implementeret en ændring om, at de gældende regler for frihed ved hospitalsindlæggelse udvides, så det også gælder, når barnet er indlagt i hjemmet.

5. Mulighed for lokalløn for virksomheder med tillidsrepræsentant

Virksomheder med en tillidsrepræsentant tilknyttet, har jævnfør de nye ændringer mulighed for at lave aftaler om lokal løn. Lokallønnen kan fra 1. marts 2018 udgøre op mod 0,50 kr. i timen, og fra 1. marts 2019 udgøre op mod 1,00 kr. i timen.

Ved lokalløn forstås en mulighed for, at en del af lønnen kan fordeles skævt til medarbejdere på overenskomsten. Dvs. at der tildeles yderligere løn til ansatte med specielt krævende funktioner, eller medarbejdere der yder en ekstra indsats.

Pr. 1. marts 2018 bliver det muligt at aftale lokal løn med tillidsrepræsentanten. Det indebærer, at en del af medarbejdergruppens normalløn kan fordeles i medarbejdergruppen, efter aftale med tillidsrepræsentanten.

Yderligere ændringer

Ud over ovenstående ændringer, træder også flere mindre ændringer i kraft. Herunder bl.a.:

  • en forsøgsordning om lokale aftaler på virksomheder, med en tillidsrepræsentant tilknyttet
  • systematisk overarbejde kan medføre afspadsering, hvis særlige betingelser er overholdt
  • indførelse af fuld løn under forældreorlov ved minimum 9 måneders anciennitet
  • nyt vederlag for tillidsrepræsentanter

Alt i alt er der i den nye serviceoverenskomst trådt mange spændende tiltag i kraft, som har til formål at sikre ansatte og ledere i den private rengøringsbranche. Både i form af øget mulighed for uddannelse, stigning i normalløn og tillæg, samt belønning for brancheanciennitet. For medarbejdere i branchen er det tydeligt at mærke, at fokus har været på at belønne erfaring, samt give øgede muligheder for uddannelse. For virksomhedernes synspunkt er det blevet mere fordelagtigt at tage uerfarne folk ind, for selv at uddanne dem. Dette kan gøres under billigere vilkår end før, og det er tydeligt, at overenskomsten har haft til formål at give virksomhederne et incitament til at videreuddanne deres ansatte.

Fuld interaktion med CleanManager

CleanManager er allerede rustet til at varetage de nye tiltag overenskomsten medfører. Det betyder at brugere af programmet, slipper for dobbeltarbejde og forvirring i forbindelse, med de nye lønsatser. Systemmet er nemlig i stand til at udregne brancheanciennitetstillægget – også til trods for overskridende lønperioder.

Kilder:
www.di.dk
www.danskeservice.dk
www.3f.dk

Del artikel

Har du hørt det nyeste?

Ved at indtaste e-mail og klikke jo tak, tillader du at vi må sende information om nye blogindlæg samt nyhedsbreve til dig.

Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Vi deler aldrig dine kontaktoplysninger med andre.