Ny lov om tidsregistrering: Hvad betyder det for din rengøringsvirksomhed?

Den 23. januar 2024 vedtog et flertal i Folketinget et lovforslag om ændring i arbejdstidsloven. Det betyder, at alle arbejdsgivere skal indføre et tidsregistreringssystem, hvor alle medarbejderes daglige arbejdstid registreres.  Lovændringen er resultatet af en afgørelse fra EU-domstolen den 14. maj 2019, som kræver, at alle EU-lande skal sikre, at arbejdsgivere anvender et objektivt og pålideligt tidsregistreringssystem, der registrerer hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid. Den nye lov træder i kraft den 1. juli 2024 og omfatter alle arbejdsgivere, hvilket betyder, at hvis du driver en rengøringsvirksomhed med ansatte – så gælder det også for dig. Uanset om du allerede har et system til registrering af arbejdstider eller ej, skal du sikre dig, at du som arbejdsgiver overholder de kommende krav. Overblik over de nye regler om tidsregistrering Alle virksomheder skal indføre et tidsregistreringssystem, som kan registrere medarbejdernes daglige arbejdstid. Registreringen skal være tilgængelig for den enkelte medarbejder under ansættelsen. Arbejdsgiveren skal opbevare registreringerne i en periode på 5 år.  Der er metodefrihed, men tidsregistreringssystemet skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt.  Hvem er ansvarlig for at reglerne overholdes? Som arbejdsgiver er det dit ansvar at alle reglerne bliver overholdt, og at de data der bliver registreret, er korrekte. Det er ligeledes […]

Har du hørt det nyeste?

Ved at indtaste e-mail og klikke jo tak, tillader du at vi må sende information om nye blogindlæg samt nyhedsbreve til dig.

Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Vi deler aldrig dine kontaktoplysninger med andre.