Kvalitet, Rådgivning, Udvikling

Udnyt aktivt de nye muligheder til at profilere din virksomhed

Rengøringsbranchen har været under kraftig forvandling de seneste par år. I et marked med fortsat hård konkurrence om kunderne, og en udpræget prisfiksering, er det bydende nødvendigt, at den enkelte servicevirksomhed skiller sig ud i mængden.

Krav og muligheder i rengøringsbranchen har ændret sig markant de seneste år, for leverandører af erhvervsrengøring. Både for de mindre såvel som for de store aktører. Markedet i dag er mere professionaliseret end tidligere. Leverandører af serviceløsninger mødes af kunder, der sætter reel fokus på fordele og ulemper ved henholdvis insourcing og outsourcing. Flotte målsætninger og firmapolitikker alene vinder ikke morgendagens kamp om kunderne. De efterspørger fakta, opfølgning, skarphed, professionalisme og konsekvens.

Kundernes fokus

Servicebranchens kunder vil fremover øge opmærksomheden om nedenstående fokusområder. Det vil skærpe kravene til leverandørerne. 

 • Dokumenteret faglig ballast på det udbudte serviceområde.
 • Krav til organisering af personale – gældende kollektive overenskomster mv.
 • Dokumentation for levering af kvalitet, miljøstyring, timeforbrug og aflønning mv.
 • Evne til reel nytænkning og være proaktiv i forhold til udbyder.
 • Hygiejnekrav; krav til dokumenterede daglige rutiner, arbejdsgange og metoder.
 • Synlighed og sikkerhed for løbende økonomisk optimering af serviceløsningen.

Morgendagens marked

Ser man på udviklingen i markedet for erhvervsrengøring gennem de seneste par år, kan der ikke drages en entydig konklusion om retningen. Dog er følgende tendenser tydelige for, hvor markedet er på vej hen:

 • Konkurrencesituationen vil fortsat være markant i såvel offentlig som privat regi, men med stigende inddragelse af overnævnte fokusområder.
 • Dele af markedet vil fortsat være udsat for udpræget prisfiksering. Fænomenet vil man stadig møde ved valg af leverandør/serviceløsning og i udbud inden for ”Praktisk hjælp og Pleje”, som tidligere har haft en del konkurser til følge.
 • Den nye Udbudslov, der trådte i kraft primo 2016, har på den korte bane i væsentlig grad flyttet på antallet af udbud både under og over de gældende udbudsgrænser. Der har været markant færre annoncerede udbud under de gældende grænser, og antallet af egentlige EU-udbud har, med undtagelse af december 2016, ligeledes været mindre.
 • Mængden af offentlige udbud vil imidlertid fremover være stigende og de ændrede krav, som følge af den nye udbudslov, vil give øgede muligheder for mindre leverandører. Hertil kommer, at der må forventes et større antal udbud under udbudsgrænserne, der ikke længere annonceres, men løses lokalt på almindelige markedsvilkår.
 • Behovet for at profilere den enkelte organisation, serviceydelser og synliggørelse over for, ikke mindst det offentlige marked, vil være stigende.

Profilér din virksomhed

Netop de ændrede markedsvilkår vil kunne give den proaktive servicevirksomhed helt nye muligheder. Muligheder for at profilere sig på markedet, for herved skabe differentiering fra den store mængde af udbydere, i det uoverskuelige marked, med mange spillere og med et branchery, der med mellemrum sættes under pres. Alene i 2016 kom der ca. 1.000 nye spillere på markedet, der alle siger ”Vi er de bedste og billigste – vi kan alt og leverer optimal kvalitet”.

Derfor er mit råd: ”Profilér jeres virksomhed og udnyt de nye markedsvilkår, med afsæt i netop jeres organisations DNA!”

Del artikel

Har du hørt det nyeste?

Ved at indtaste e-mail og klikke jo tak, tillader du at vi må sende information om nye blogindlæg samt nyhedsbreve til dig.

Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Vi deler aldrig dine kontaktoplysninger med andre.