Information, Innovation, Kvalitet, Rådgivning, Udvikling

Sådan kan du forklare og forsvare prisstigninger på din rengøring

cleaning pricing

At fastsætte en pris på din rengøring kan være en udfordring i sig selv. Du skal have styr på udgifterne for at sikre, at du har en god fortjeneste på opgaven, men samtidig må du ikke sætte prisen for højt, så kunden vælger en billigere konkurrent. Så hvordan sikrer du, at dine priser følger de stigende omkostninger, og hvad koster det dig, hvis du ikke laver prisstigninger?

Derfor er det afgørende at hæve priserne for at sikre overlevelsen af din rengøringsvirksomhed

Gennem de seneste år har vi set betydelige prisstigninger i den danske økonomi. Inflationen har medført, at både forbrugere og virksomheder nu skal betale mere for de samme varer. Dette skyldes delvis stigende omkostninger til produktion og drift, samt lønomkostninger. For rengøringsfirmaer er det afgørende at forstå og tilpasse sig disse ændringer for at sikre en fortsat bæredygtig indtjening.

I rengøringsbranchen har der altid været stort fokus på prisen. En generel bekymring blandt ejere af rengøringsvirksomheder er frygten for at tabe kunder til konkurrenter, der tilbyder lavere priser.

Som ejer af en rengøringsvirksomhed har du muligvis tidligere tiltrukket kunder ved at tilbyde attraktive, lave priser. I den nuværende økonomiske situation, hvor inflationen har forhøjet omkostningerne til både varer og lønninger, kan fastholdelsen af lave priser resultere i et tab af vigtige indtægter.

3 årsager til, at det hvert år bliver dyrere at gøre rent

For at holde en sund økonomi i din rengøringsvirksomhed, er det nødvendigt at justere priserne i takt med de stigende udgifter. Der er især tre typer af udgifter, som er vigtige at overvåge for en rengøringsvirksomhed:

 • Lønninger: Lønninger udgør typisk 80-90% af en rengøringsvirksomheds samlede udgifter. Rengøringsbranchen er afhængig af kvalificerede medarbejdere for at levere en høj standard af service, og det kræver konkurrencedygtige lønninger for at fastholde talentfulde medarbejdere.
 • Transport: Medarbejderne skal transporteres til og fra kunderne – nogle gange over store afstande. Stigende omkostninger til benzin, kørselsgodtgørelse og vedligeholdelse af køretøjer resulterer i højere transportudgifter.
 • Materialer: Du har nok bemærket, hvordan priserne på papirvarer som håndklædepapir og toiletpapir er skudt i vejret. Dette skyldes højere priser på råmaterialer og stigende energiudgifter, som påvirker både produktion og transport af disse varer.

Det er vigtigt at finde en balance, hvor du kan dække de stigende udgifter, samtidig med at du opretholder kundernes loyalitet og tilfredshed.

Konsekvenserne af at fastholde for lave priser i rengøringsbranchen

Lad os lave et lille scenarie: For 10 år siden indgik du en aftale med en kunde, der betalte 10.000 kr. om måneden for rengøring. Dengang beregnede du, at din fortjeneste ville være 2.000 kr., mens de resterende 8.000 kr. dækkede løn, transport og materialer. Men hvad sker der, hvis du ikke justerer prisen i løbet af de 10 år, mens dine udgifter samtidig stiger 2%* hvert år?

udgifter ved rengøring

Oprindeligt havde du en udgift på 8.000 kr. Efter 10 år vil dine udgifter være vokset til 9.752 kr. Dette betyder, at din fortjeneste på opgaven, som var 2.000 kr., nu er reduceret til kun 248 kr.

Her ser du, hvordan fortjenesten falder over tid:

 • Efter 1 år: 1.840 kr.
 • Efter 2 år: 1.677 kr.
 • Efter 3 år: 1.510 kr.
 • Efter 4 år: 1.341 kr.
 • Efter 5 år: 1.168 kr.
 • Efter 6 år: 991 kr.
 • Efter 7 år: 811 kr.
 • Efter 8 år: 627 kr.
 • Efter 9 år: 440 kr.
 • Efter 10 år: 248 kr.

Efter 12 år vil situationen faktisk forværres til et punkt, hvor du står til at tabe 146 kr. om måneden på denne kunde. Disse beregninger understreger vigtigheden af regelmæssigt at revurdere og justere dine priser for at afspejle de stigende omkostninger.

*I følge Danmarks Statistik er nettoprisindekset steget med ca. 2% om året fra 2014 til 2024.

Sådan får du kundeforståelse og accept af prisstigninger

Når du planlægger at hæve priserne, er det afgørende, at du informerer dine kunder først. En god forklaring og begrundelse for prisstigningerne er vigtig. Hvis kunderne ikke er informeret om prisændringerne, kan de føle sig snydt og miste tilliden til dig og din virksomhed. Her er nogle effektive strategier til at formidle prisstigninger, så de bliver modtaget med forståelse og accept:

Åbenhed og gennemsigtighed

Vær åben omkring grunden til prisstigningerne. Dette kan være relateret til stigende omkostninger til materialer, lønudgifter, eller andre driftsomkostninger. Kunder værdsætter ærlighed, hvilket kan hjælpe dem med at acceptere de nye priser.

Fremhæv positive ændringer

Hvis prisstigningen går til forbedringer såsom miljøvenlige produkter eller forbedret kundeservice, så fremhæv dette overfor kunderne. Det viser, at de ekstra penge ikke kun er en ekstra udgift, men en investering i bedre service.

Klar og enkel kommunikation

Anvend et sprog, der er let at forstå, og undgå komplekse forklaringer, som kan skabe forvirring. Målet er at sikre, at alle kunder, uafhængigt af deres baggrund, kan forstå beskeden.

Eksempel på kommunikation om prisstigninger til en kunde

Kære kunde,

Vi arbejder konstant på at opretholde og forbedre kvaliteten af vores service. For at fortsætte dette arbejde, bliver vi nødt til at øge vores priser med 4%. Denne stigning vil muliggøre flere kvalitetskontrolbesøg samt skiftet til miljøvenlige rengøringsprodukter. Dette skridt er ikke kun bedre for miljøet, men vil også forbedre kvaliteten af vores rengøringsservice ...

prisstigning for rengøring

Dette er blot et eksempel på, hvordan du kan informere dine kunder om prisstigning, mens du fremhæver de tiltag, der bliver gjort i virksomheden, som gør servicen bedre.

Ved at kommunikere åbent og klart med dine kunder, kan du hjælpe med at dæmpe eventuelle bekymringer og sikre, at prisstigningerne bliver modtaget positivt. Du viser, at du fortsat tilbyder værdi for pengene og er engageret i at opretholde en høj standard af din rengøringsservice.

Adskil dig fra konkurrenterne og fjern kundernes fokus på prisen 

I rengøringsbranchen er det en udfordring, at kunder ofte betragter rengøring som en ensartet service, hvor pris spiller en stor rolle i valget af leverandør. For at skille dig ud, er det vigtigt at gøre din service unik og tydeligt kommunikere til kunderne, hvad der gør din virksomhed anderledes. På den måde undgår du, at en prisstigning fører til, at kunder vælger en billigere konkurrent, simpelthen fordi de ikke kan se forskel på den service I tilbyder.

Miljøvenlig rengøring

En mulighed for at skille sig ud på markedet er ved at specialisere sig i bestemte rengøringstyper, som for eksempel miljøvenlig rengøring. Vi ser en stigende tendens til, at både private og offentlige kunder stiller grønnere krav til rengøringsleverandører. En tilgang der vægter bæredygtighed, miljømæssig ansvarlighed, socialt engagement og effektiv ledelse, kan udgøre en stærk konkurrencefordel. Overvej at bruge miljøvenlige rengøringsprodukter og at optimere dine ressourceforbrug og arbejdsprocesser.

Teknologi

En måde at optimere sine arbejdsprocesser på, er at investere i ny teknologi såsom avancerede rengøringsudstyr og brug af software, der kan effektivisere planlægning og kundekommunikation. Dette viser en forpligtelse til innovation og effektivitet.

Dokumentation

Differentier dig gennem grundig dokumentation af dit arbejde og resultater. Vis, hvordan din virksomhed leverer effektive og grundige rengøringsløsninger. Gennemsigtighed kan være nøglen til at bygge kundetillid og understrege din høje servicekvalitet.

Brand

Endelig er det vigtigt at opbygge et stærkt brand, som afspejler dine værdier og forpligtelse til kvalitet. Brug kundecases og fortællinger om dine medarbejderes engagement til at vise, hvad der gør din virksomhed særlig. 

Hvis du ikke er helt sikker på, hvad det præcist er, der gør din service ekstraordinær, så tag en snak med nogle af dine loyale kunder. Spørg dem: “Hvad værdsætter I mest ved vores service?” Dette giver dig ikke alene en dybere forståelse af dine styrker, men også værdifuld feedback til eventuelle forbedringer. Brug denne indsigt til at styrke dine argumenter for prisstigninger over for eksisterende og nye kunder.

Ved at fokusere på disse områder, kan du skabe en stærk profil på markedet, der fremhæver din virksomheds unikke kvaliteter og værdi. Det kan hjælpe med at gøre kunderne mindre fokuserede på pris og mere interesserede i den samlede værdi, du tilbyder.

Gør prisstigninger til en del af kontrakten fra begyndelsen

Prisstigninger behøver faktisk ikke at være en bekymring, hvis du tænker fremad og laver klare aftaler med dine kunder fra starten. Ved at inkludere en årlig prisstigning på 2-4% i dine rengøringskontrakter, gør du det klart for dine kunder, at prisen vil stige gradvist hvert år. Dette giver dem mulighed for at budgettere med stigningerne og vænne sig til, at prisen for din service naturligt øges over tid.

Denne strategi har flere fordele: Den fjerner behovet for pludselige, større prisstigninger, som kan overraske og frustrere kunder, og den tilbyder forudsigelighed, som både du og dine kunder kan planlægge efter.

rengøringskontrakt

Er du på overenskomst er det altid d. 15. april der er lønreguleringer, så overvej at ligge skæringsdatoen for prisstigninger der.

Det kan være udfordrende at hæve priserne for en kunde, der har betalt det samme i mange år. Som et alternativ til en årlig stigning, kan du overveje at hæve timelønnen med bare 5 kr. Selv en lille stigning kan have stor effekt over tid. For eksempel vil en kunde, der får 160 timers rengøring om måneden, give dig en ekstra indtægt på 800 kr. om måneden, hvilket direkte påvirker din bundlinje.

Hvis du vælger at bevare en lav pris for visse kunder, selvom dine generelle timepriser stiger, er det vigtigt at dette er synligt. En måde at gøre det på er at vise en normal prisstigning på deres faktura og derefter give dem en rabat. Dette viser kunden, at de sparer penge, og at du værdsætter dem ved at tilbyde en særlig pris. Det er en effektiv måde at være transparent omkring prisændringer og samtidig vise kunderne, at de er værdsat.

Undgå at overse udgifter – sørg for at medregne dem alle

Når du justerer priserne i dine kundeaftaler, er det vigtigt at sikre, at alle dine udgifter er medregnet. For at undgå flere udgifter til dig selv, bør du overveje følgende:

 • Transportudgifter ved privatrengøring: Sørg for, at kunder med privatrengøring betaler for transportudgifter, herunder eventuelle parkeringsgebyrer i dyre områder. Får du ikke dækket disse udgifter, er det penge der skal komme fra din egen lomme.
 • Forbrugsvare: Rengøringsmidler er typisk inkluderet i prisen, men vær opmærksom på at adskille forbrugsvarer (toiletpapir, håndklædepapir mm.), så kunden betaler for deres faktiske forbrug. Dette sikrer, at kunden hverken betaler for meget eller for lidt, hvilket er rimeligt for begge parter. 
 • Ekstra services: Vær opmærksom på, om der ekstra services som kunden betaler for, f.eks. specialopgaver som vask af håndklæder. Hvis du her bruger et vaskeri kan der komme prisstigninger derfra som er vigtige at få dækket. 
 • Specifikation af services: Sørg for at specificere alle services i prisen, så det er lettere at forklare og retfærdiggøre de enkelte prisstigninger, såsom øgede omkostninger til forbrugsvare eller lønstigninger på grund af overenskomstændringer.
 • Miljø- og administrationstillæg: Vær forsigtig med at tilføje sådanne tillæg. Du skal kunne begrunde, hvad disse tillæg dækker.
 • PBS-gebyr: Hvis du tilbyder dine kunder betaling via PBS, bør denne udgift også dækkes af kunden. Selvom PBS-gebyret på 9 kr. pr. faktura kan synes ubetydeligt, kan det hurtigt løbe op over tid.
 • Betalingsfrist: Overvej at ændre betalingsfristen for at reducere dine udlæg og få betalingerne hurtigere ind.

Når du justerer priserne i dine aftaler, er det afgørende at tage alle udgifter med i betragtning for at undgå ekstra omkostninger. Dette sikrer, at kunder betaler for deres reelle forbrug og services, mens du samtidig sikrer, at dine omkostninger er fuldt dækket.

rengøringsvirksomhed succes

Når du kan forklare og forsvare din pris, og du kan adskille din virksomhed på andre parametre end prisen, bør prisstigninger ikke være noget, der holder dig søvnløs om natten.

Hvis du ønsker at optimere din fakturaberegning og administrere dine rengøringsopgaver mere effektivt, kan du udforske mulighederne hos CleanManager. Softwaren kan hjælpe dig med at tage højde for alle udgifter og sikre en korrekt fakturering, hvilket er afgørende for din virksomheds sundhed. Du kan også læse mere om prissætning i artiklen: Find den rigtige pris på rengøring og tjen penge på opgaverne.


 


Del artikel

Har du hørt det nyeste?

Ved at indtaste e-mail og klikke jo tak, tillader du at vi må sende information om nye blogindlæg samt nyhedsbreve til dig.

Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Vi deler aldrig dine kontaktoplysninger med andre.