Hjælpevideoer

Herunder er listet en lang række hjælpevideoer som beskriver funktionerne i CleanManager. Brug søgefunktionen til at udforske mulighederne med CleanManager.

Søg:
Velkommen til CleanManager

Se video

Videoen giver på 2 minutter et hurtigt indblik i, hvad CleanManager kan. Der er selvfølgelig mange flere funktioner.

Oversigt: Overblik

Se video

I videoen ser du, hvordan oversigtssiden hjælper dig med at få overblik over dine opgaver.

Oversigt: Hvad kan de små ikoner

Se video

Se hvordan du let kan finde hjælp i CleanManager ved at se vores videoer eller skrive til vores support.

Oversigt: Oversigt over CleanManager - medarbejder

Se video

Se hvordan du får overblik via oversigten i CleanManager.

Oversigt: Oversigt over CleanManager - kunde

Se video

I videoen er der en kort gennemgang af, hvordan du får overblik i CleanManager.

Rengøringskalender: Slet rengøringsaftale

Se video

Se hvordan du let sletter en rengøringsaftale fra CleanManager, som ikke mere er aktuel.

Rengøringskalender: Rediger rengøringsaftale

Se video

I denne video får du indblik i, hvordan du kan redigere en rengøringsaftale, hvis der skal foretages ændringer i medarbejdertimetal osv.

Rengøringskalender: Opret rengøringsaftale

Se video

Se hvordan du opretter en ny rengøringsaftale på en kunde.

Rengøringskalender: Opret note

Se video

Se hvordan du har mulighed for at bruge rengøringskalenderen som din egen personlige kalender og oprette noter til dig selv med møder osv.

Rengøringskalender: Opret fravær for en medarbejder

Se video

Denne video viser hvordan du opretter fravær for en medarbejder, herunder ferie og sygdom.

Rengøringskalender: Angiv timer

Se video

I videoen ser du hvordan det er muligt at angive mertid på rengøringsopgaver og hvordan mertiden på opgaverne kan godkendes bagefter.

Rengøringskalender: Se arbejdsplan - medarbejder

Se video

Videoen viser dig hvordan du ser din arbejdsplan.

Rengøringskalender: Anmod om ferie - medarbejder

Se video

Se hvordan du anmoder om ferie via CleanManager.

Rengøringskalender: Angiv bemærkning til rengøringsaftale - kunde

Se video

Se i videoen hvordan du angiver en bemærkning til en rengøringsaftale.

Rengøringskalender: Afmeld rengøringsaftale - kunde

Se video

Se hvordan du let afmelder din rengøring.

Rengøringskalender: Opret fravær for en medarbejder, der har anmodet om ferie

Se video

I denne video kan du se hvordan du opretter fravær for en medarbejder, der har anmodet om ferie.

Rengøringskalender: Se hvordan der indmeldes timer - medarbejder

Se video

I denne video kan du se hvordan du indmelder timer ved ekstra opgaver.

Rengøringskalender: Vælg den bedste medarbejder til en opgave

Se video

I denne video kan du se hvordan CleanManager hjælper dig med at finde den bedste medarbejder til afløsningsopgaver.

Rengøringskalenderen: Udskriv ugesedler

Se video

Se videoen for at få vist hvordan du udskriver ugesedler fra CleanManager.

Rengøringskalender: Medarbejderne kan slette forkert indmeldte timer

Se video

I videoen bliver det vist hvordan medarbejderne har mulighed for at slette forkert indmeldte timer, inden de bliver godkendt.

Rengøringskalender: Se flere kundeoplysninger i rengøringskalenderen

Se video

I videoen bliver det vist hvordan man ser flere oplysninger om kunde i rengøringskalenderen.

Kundekartoteket: Opret kunde

Se video

Se hvordan du opretter en ny kunde i CleanManager.

Kundekartoteket: Funktioner i kundekartoteket

Se video

Se hvilke funktioner der er i kundekartoteket og hvordan de bruges.

Kundekartoteket: Hvem kan se hvilke oplysninger

Se video

Videoen viser hvilke oplysninger medarbejdere og kunder med login til CleanManager kan se om dine kunder.

Arbejdsteder: Se arbejdssteder - medarbejder

Se video

I denne video kan du se, hvordan du ser dine arbejdsteder.

Kontaktoplysninger: Se oplysninger om din inspektør og rengøringsfirmaet - medarbejder

Se video

Denne video viser, hvordan du ser oplysninger om din inspektør og dit rengøringsfirma.

Kundekartoteket: Se arbejdssteder og tilknyttede medarbejdere

Se video

I videoen kan du se hvilke medarbejdere der arbejder eller har arbejdet ved dine kunder og på den måde vælge den bedste afløser.

Kundekartoteket: Hvem kan se hvilke oplysninger om kunden

Se video

Videoen viser hvilke oplysninger medarbejdere og kunder med login til CleanManager kan se om dine kunder.

Kundekartoteket: Opsætning og håndtering af påmindelser for kunder og medarbejdere

Se video

Se hvordan du opsætter og håndtere påmindelser for kunder og medarbejdere.

Medarbejderkartoteket: Opret medarbejder

Se video

Denn video giver en gennemgang af hvordan du opretter en ny medarbejder i CleanManager.

Medarbejderkartoteket: Funktioner i medarbejderkartoteket

Se video

Se hvilke funktioner der er i medarbejderkartoteket og hvordan de bruges.

Medarbejderkartoteket: Hvem kan se hvilke oplysninger

Se video

Videoen viser hvilke oplysninger medarbejdere og kunder med login til CleanManager kan se om dine medarbejdere.

Medarbejderkartoteket: Hvem kan se hvilke oplysninger om medarbejderne

Se video

Videoen viser hvilke oplysninger medarbejdere og kunder med login til CleanManager kan se om dine medarbejdere.

Virksomhedsstruktur: Opdel virksomheden i områder

Se video

I videoen ses det hvordan du opdeler din virksomhed i områder og derved får mulighed for at tildele dine inspektører et område med et udvalg af dine kunder, som de så kan håndtere.

Virksomhedsstruktur: Rediger og slet område

Se video

Se hvordan du redigerer og sletter et område, som du ikke har brug for mere.

Send besked: Se hvordan man sender beskeder

Se video

Se hvordan du sender e-mail beskeder til dine medarbejdere og kunder fra CleanManager.

Send besked: Se hvordan man sender en besked - medarbejder

Se video

Se hvordan du sender beskeder til din rengøringsvirksomhed og til din inspektør.

Send besked: Send SMS'er med CleanManager

Se video

Se hvordan du sender SMS'er til dine medarbejdere og kunder fra CleanManager.

Mine data: Se og ændre i mine data

Se video

I denne video ser du hvordan du ændrer dine oplysninger i CleanManager, herunder kontaktoplysninger, kodeord til CleanManager osv..

Mine data: Se mine data - medarbejder

Se video

Se hvilke data der er registreret om dig i CleanManager.

Mine data: Se dit abonnement

Se video

Denne video viser dig hvordan du ser dit nuværende abonnement for CleanManager.

Mine data: Tilføj medarbejderhåndbog

Se video

Videoen gennemgår hvordan du tilføjer din medarbejderhåndbog til CleanManager.

Hændelseslog: Se hændelser i systemet

Se video

Videon giver dig et indblik i CleanManagers hændelseslog og hvad du kan bruge den til.

Hændelseslog: Se hændelser - medarbejder

Se video

I viden præsenteres det, hvordan du ser din hændelseslog og hvilke oplysninger du kan få fra den.

Indstillinger: Foretag indstilling af CleanManager

Se video

Denne video viser hvordan du sætter CleanManager op, så systemet passer til din virksomhed.

Indstillinger: Opsætning af funktionen indmeld timer

Se video

Her ses det hvordan du sætter CleanManager op, så dine medarbejdere kan indmelde timer.

Indstillinger: Opret, rediger og slet en rengøringstype

Se video

I denne video kan du se hvordan du selv kan oprette, redigere og slette rengøringstyper.

Indstillinger: Opret velkomstbeskeder

Se video

Se hvordan du opretter en velkomstbesked til dine medarbejdere, inspektører og kunder.

Indstillinger: Giv medarbejderne mulighed for at angive anvendt tid på rengøringsopgaverne

Se video

Denne video viser hvordan du giver dine medarbejdere mulighed for at angive anvendt tid på deres rengøringsopgaverne.

Indstillinger: Opsætning af tillæg

Se video

Se hvordan du indstiller CleanManager til at beregne løn efter de tillæg, som du anvender i din virksomhed.

Indstillinger: Lav mere avancerede velkomstbeskeder

Se video

I video vises det hvordan du kan lave mere avancerede velkomstbeskeder til dine medarbejdere, inspektører og kunder.

Timeoversigt: Se løntimer - medarbejder

Se video

Af denne video fremgår det, hvordan du ser dine timer i timeoversigten.

Timeoversigt: Se timer

Se video

Denne video viser hvordan du trækker timer ud på dine kunder og medarbejdere og finder du af hvilke dage opgaverne er udført.

Timeoversigt: Se løn- og fakturagrundlag

Se video

I denne video får du en gennemgang af hvordan du ser dine medarbejderes løngrundlag for en lønperiode og hvordan du kan se dine kunders fakturagrundlag.

Timeoversigt: Eksporter timer til lønsystem

Se video

I videoen ser du hvordan du eksporter dine medarbejders timer til dit lønsystem.

Timeoversigt: Udvidede funktioner i timeoversigten

Se video

Se hvordan du bruger de udvidede funktioner i timeoversigten.

Timeoversigt: Se hvordan du bruger værktøjet timeoptimering

Se video

Se hvordan du bruger værktøjet timeoptimering.

CleanManager opsætning af integration til E-conomic

Se video

Se hvordan du sætter CleanManager op til at kunne fungere sammen med din e-conomic og dermed får mulighed at lave alle dine faktura på 1. minut

CleanManager kort introduktion til integration til E-conomic

Se video

I denne video får du en kort introduktion til integration til E-conomic fra CleanManager. Videoen fortæller om de fordele du kan opnå ved at benytte dig af integration mellem de to systemer.

Lager: Se hvordan man bruger lageret

Se video

I denne video er der en gennemgang af, hvordan man bruger lageret.

Lager: Se hvordan man bruger det nye lager

Se video

Denne video giver en gennemgang af hvordan du bruger lageret i CleanManager.

Rengøringsprodukter: Se rengøringsprodukter og sikkerhedsdatabalde - Medarbejder

Se video

Denne video viser hvordan du finder virksomhedens rengøringsprodukter og sikkerhedsdatabalde.

Rengøringsplaner: Håndter rengøringsplaner i CleanManager

Se video

I videoen vises det hvordan du kan håndtere dine rengøringsplaner i CleanManager og gøre dem tilgængelige for dine medarbejdere og kunder.

Rengøringsplaner: Lav rengøringsplaner i CleanManager

Se video

I videoen kan du se hvordan du kan lave rengøringsplaner i CleanManager.

Rengøringsplaner: Kopier rengøringsplan

Se video

I videoen bliver det vist hvordan du laver en kopi af en eksisterende rengøringsplan og hvordan du kan lave dine egne skabeloner, der kan bruge som udgangspunkt til en ny rengøringsplan.

CleanManager: Søg i kundekartoteket, medarbejderkartoteket og lageroversigten

Se video

I denne video får du en gennemgang af hvordan du søger i kundekartoteket, medarbejderkartoteket og lageroversigten.

CleanManager: Udskrivning i CleanManager

Se video

Videoen viser hvordan du udskriver forskellige lister fra CleanManager, herunder kunde- og medarbejderkartotek osv.

CleanManager: Søg i dropdown-lister

Se video

I denne video er der en gennemgang af hvordan du kan søge i dropdown-lister i CleanManager.

CleanManager app'en: Sådan bruges CleanManager app'en som medarbejder

Se video

I videoen bliver det vist hvordan man bruger CleanManager app'en som medarbejder.

CleanManager app'en: Opret og test NFC-tags med CleanManager app'en som administrator og inspektør

Se video

I videoen bliver det vist hvorledes man opretter og tester NFC-tags med CleanManager app'en som administrator og inspektør.

CleanManager app'en: Spær for udgående opkald på mobiltelefonen

Se video

I videoen bliver det vist hvordan man spærer for udgående opkald på mobiltelefonen.

CleanManager app'en: Installation af CleanManager app'en på mobiltelefonen

Se video

I videoen bliver det vist hvordan man installerer CleanManager app'en på en mobiltelefon.
Bemærk hvis du ikke ønsker at hente app'en fra google play eller har fået en installationsbrik kan du indtaste følgende link i din browser på mobiltelefonen for at hente app'en:
www.cleanmanager.dk/app/download.php

CleanManager indtjekning: Anvendelse og opsætning af indtjekningsmodulet

Se video

I videoen bliver det vist hvordan man anvender og sætter indtjekningsmodulet op.

Hjælpevideoer